Niečo o mne

Od roku 1993 je moja prefesná cesta spojená s výpočtovou technikou a reklamou. Prax som získaval v reklamných agentúrach, redakciách časopisov, šesťročným pôsobením v ofsetovej tlačiarni, ale aj vo výrobných firmách či spoločnostiach ponúkajúcich služby rôzneho druhu.

Popri práci na reklame mi vždy "prischla" aj starostlivosť o výpočtovú techniku. Jej údržba, servis, programovanie či správa informačných systémov, počítačových sietí. Či to už boli grafické stanice značky Apple computer alebo počítače na ktorých pracovali od sekretárok, skladníkov, konštruktérov, až po servery na ktorých bežal informačný systém pre chod celej spoločnosti. Taktiež som navrhol a uviedol do prevádzky nespočet počítačových sietí.

Na základe skúseností Vám viem graficky pripraviť, podľa potreby kvalitne nafotiť vaše produkty, spracovať v grafických programoch do podoby pre tlač a zabezpečiť tlač najrôznejších tlačovín, ako sú prospekty, letáky, katalógy, brožúry, plagáty a podobne.

V poslednej dobe som sa pustil aj do tvorby webstránok, takže možno využijete moje služby práve v tejto oblasti.