Ponúkané služby:

Správa, údržba a servis:
-- výpočtovej techniky
-- informačných systémov
-- počítačových sietí

Grafické práce:
-- spracovanie grafických návrhov a ich príprava pre tlač letákov, brožúr, plagátov..
-- tvorba web stránok